piątek, 21 czerwca 2013

SKALA STANINOWA 2013

Tabela . Skala staninowa średnich wyników szkół (w %) z egzaminu gimnazjalnego w 2013 r.

Stanin
Historia
i wiedza o społeczeństwie
Język polski
Przedmioty przyrodnicze
Matematyka
Język angielski na poziomie podstawowym
Język niemiecki na poziomie podstawowym
1
28,0–40,6
18,8–34,6
22,6–39,6
14,4–24,5
23,5–37,9
24,4–33,7
2
40,7–48,4
34,7–50,6
39,7–49,4
24,6–34,8
38,0–46,5
33,8–39,3
3
48,5–52,0
50,7–55,4
49,5–53,5
34,9–40,3
46,6–52,1
39,4–45,8
4
52,1–54,9
55,5–59,1
53,6–56,5
40,4–44,3
52,2–57,2
45,9–53,0
5
55,0–57,9
59,2–62,6
56,6–59,7
44,4–48,3
57,3–62,8
53,1–59,7
6
58,0–61,2
62,7–66,4
59,8–63,0
48,4–53,0
62,9–69,1
59,8–66,4
7
61,3–65,8
66,5–71,3
63,1–67,4
53,1–59,4
69,2–77,7
66,5–73,8
8
65,9–74,5
71,4–78,8
67,5–75,6
59,5–72,2
77,8–91,4
73,9–83,6
9
74,6–91,2
78,9–92,7
75,7–97,7
72,3–98,9
91,5–100
83,7–99,8
Uwaga! Pominięto placówki liczące mniej niż 5 uczniów.


Część matematyczno- przyrodnicza z zakresu matematyki

Zestaw standardowy zawierał 23 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych dominowały zadania wyboru wielokrotnego. W sześciu zadaniach, mających formę prawda-fałsz, uczniowie musieli ocenić prawdziwość podanych stwierdzeń. Zadania otwarte wymagały od gimnazjalistów samodzielnego sformułowania rozwiązania.

Najwięcej trudności sprawiło zdającym rozwiązanie zadania 22., w którym powinni wykazać się umiejętnością rozumowania matematycznego – stanowiącą jedno z najważniejszych wymagań ogólnych nowej podstawy programowej z matematyki. Uczniowie musieli dostrzec i poprawnie uzasadnić przystawanie odpowiednich części wskazanych figur, a następnie właściwie to wykorzystać. Rozwiązanie tego zadania wymagało wykazania się bardzo trudnymi umiejętnościami: samodzielnej analizy problemu i przedstawienia argumentacji matematycznej. Tegoroczny egzamin pokazał, że te umiejętności opanowało średnio 15 na 100 gimnazjalistów w województwie kujawsko-pomorskim i 16 na 100 gimnazjalistów w województwie pomorskim. Było to najtrudniejsze zadanie w arkuszu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz